De bijtjes

Onze eerste en belangrijkste bekommernis blijft uiteraard ervoor te zorgen dat kleuters graag naar school komen. Kleuters het gevoel geven dat ze welkom zijn, dat ze graag gezien worden en dat de klas- en schoolomgeving een ‘warm nest’ is van waaruit we op exploratie kunnen gaan in de wereld rondom ons.

Natuurlijk en gelukkig zijn alle kinderen anders, dat maakt het juist uitdagend en interessant. Zo ontwikkelt ook elk kind op zijn eigen tempo en niet op alle domeinen even snel. Inspelend op de belangstelling van de kinderen en de gebeurtenissen aansluitend bij hun leefwereld proberen we zoveel mogelijk kansen te geven om op een uitdagende manier hun ontwikkeling te stimuleren. We  vinden het hierbij belangrijk kinderen de nodige bevestiging te geven.

Met het eerste leerjaar in het vooruitzicht –  voor de oudste kleuters in de groep –  besteden we veel aandacht aan een goede zithouding, een vlotte arm-, hand- en vingerbeheersing en een juiste pengreep. Ook de kennis van begrippen met betrekking tot ruimte en tijd worden doorheen de thema’s en dagdagelijkse rituelen geoefend. Naast voorbereidend lezen, schrijven en rekenen is een goede werkhouding belangrijk: zich concentreren, kunnen luisteren, doorzetten tot een taakje afgewerkt is. Net als in de andere kleuterklassen help ik kleuters een stapje verder groeien in zelfstandigheid, ze voldoende kansen te geven om zelf hun dagdagelijkse probleempjes op te lossen. De oudste kleuters in de groep gaan 2 maal per maand naar het zwembad en krijgen er watergewenning.

Bovendien gaan we tijdens het schooljaar al eens een kijkje nemen in het eerste leerjaar waarbij we samen werken, samen spelen, samen beleven. Ook het materiaal uit onze klassen wordt onderling uitgewisseld zodat ook daar herkenning is. Zo komt ‘Flonflon’ het schaapje dat in mijn klas helpt met taalinitiatie Frans ook terug in het eerste leerjaar. Bij aankomst in het eerste leerjaar staat de deur wagenwijd open om samen op weg te gaan naar een volgend avontuur.