Tweede leerjaar

Hier het tweede leerjaar …

 • We breiden de getallenlijn uit tot 100
 • Elke dag is er een maal- en deeltafelquiz, waarin twee groepen het tegen elkaar opnemen…
 • We lezen veel en proberen zo een paar AVI-trapjes op te gaan …
 • We krijgen elke week een nieuw contractwerk, aangepast aan het WO-thema
 • Wekelijks werken we een half uurtje in hoeken (hoekenwerk) : taal, rekenen, computer, spel, tekenen, lezen
 • In het tweede leerjaar maken we een maquette van de school…
 • Enkele spelliedjes leren ons eenvoudige spellingsregels waardoor we al heel wat woordjes foutloos kunnen schrijven!
 • Alle lettertjes, die we leerden schrijven in het eerste leerjaar, maken we nu GROOT… hoofdletters
 • Onze tekeningen en knutselwerkjes stemmen we zoveel mogelijk af op de tijd van het jaar en het WO-thema…
 • Eén WO-thema duurt 1 of 2 weken, soms werken we mee aan een schoolproject…
 • Iedereen moet zich goed voelen, ruzietjes moeten worden uitgepraat, … daarom schenken we ook aandacht aan sociale vaardigheden.
 • Flonflon vertelt ons nieuwe verhalen en leert ons liedjes in het Frans.
 • Last but not least… de Eerste Communie… we knutselen, leren liedjes en Juul de giraf begeleidt ons naar deze grote dag…!