Dit is onze school

 

Basisschool de Appelboom is een dorpsschool gelegen in een groene omgeving.

Het welbevinden van onze leerlingen staat voorop.

We zetten sterk in op de totale ontplooiing van elk kind. De talentenarchipel van Cego is dan ook een constante doorheen onze werking. We zijn als school ook sterk gericht op het stimuleren van de zelfsturing en het verhogen van de betrokkenheid van onze leerlingen. We geven ons onderwijs vorm d.m.v. dag- en weekcontracten waarbij de hele schoolomgeving dienst doet als leerplek en waar er vaak klasoverschrijdend gewerkt wordt.

Daarnaast zetten we in op het bieden van zorg op maat en het begeleiden van individuele trajecten. We willen de drempel naar ouders laag houden en streven naar een open communicatie met alle partijen die betrokken zijn bij het leerproces van onze leerlingen.