Wij wensen u een heel fijn, gelukkig en gezond 2021, een jaar waar afstand, maskers en virussen verdwijnen en waar we terug kunnen genieten van  knuffels, terrasjes, warm samenzijn.

Gisteren namen we afscheid van ons 6de leerjaar met een heel fijne en plechtige proclamatie in de kerk van Branst, helemaal corona proof.

We wensen onze 24 zesdejaars heel veel succes in hun verdere leven!
Hopelijk springen ze de volgende jaren nog eens binnen om goeiedag te komen zeggen.

(…psst…eigenlijk zijn we daar zeker van …. 😉🥰)

Binnenkort alle foto’s op onze website!

 

Word jij ook een appeltje aan onze Appelboom?
Inschrijven kan na afspraak.
Mail naar directie@schoolbranst.be of neem contact op via het contactformulier of deze site of via de FB pagina.

Bellen kan ook op 03/889.39.16 of  0477/299.437

Beste ouder(s)

Net zoals u werden wij vrijdagavond via de media op de hoogte gebracht van het advies van minister Weyts om vanaf 2 juni  de kleuterschool volledig te heropenen en om ook voor de leerlingen van 3, 4 en 5 de lessen te hervatten met een maximum van 4 dagen per week.

Scholen moeten echter rekening houden met de opgelegde veiligheidsmaatregelen  (bubbels, beschikbare lokalen, oppervlaktes, hygiëneplan  e.d..).

Op basis van een nieuwe risicoanalyse bekijken we nu met het team welke uitbreiding we zouden kunnen doorvoeren en hoe we dit zo veilig mogelijk kunnen realiseren.

Over de concrete aanpak zullen we u zo snel mogelijk informeren.

                                                                                             Branst, 8 mei 2020.

Beste ouder(s)

Op vrijdag 24 april besliste de Nationale Veiligheidsraad dat basis-  en secundaire scholen kunnen heropstarten vanaf 18 mei, of – in een pilootfase – reeds op vrijdag 15 mei.

Op dinsdag 28 april werkten de minister van Onderwijs en de sociale partners verdere richtlijnen en een draaiboek met maatregelen uit.

Op basis van deze richtlijnen en draaiboek maakten we voor de Appelboom een risicoanalyse veiligheid en een opstartplan dat werd voorgelegd aan de interne en externe preventiedienst, het schoolbestuur en uiteraard het schoolteam. Zowel risicoanalyse als opstartplan werden door de verschillende geledingen goedgekeurd. Dit betekent groen licht voor de veilige opstart van onze school.

De richtlijnen van de overheid– afstand houden, niet samenwerken, de hele lestijd op een vaste plaats blijven zitten, zo veel mogelijk klassikaal en frontaal lesgeven e.d. –  zijn uiteraard noodzakelijk voor de veiligheid van leerlingen en personeel maar gaan in tegen onze visie op goed onderwijs waar welbevinden en betrokkenheid 2 belangrijke pijlers zijn.

Op basis van die overwegingen – veiligheid, welbevinden, haalbaarheid voor leerlingen en leerkrachten en voor de ouder(s) –  hebben we een scenario uitgewerkt.

Dit scenario zal regelmatig worden geëvalueerd en kan worden bijgestuurd door de school. Aanpassingen naar aanleiding van gewijzigde richtlijnen vanuit de overheid zijn eveneens niet uitgesloten.  Vanzelfsprekend zullen we u hierover informeren.

Herstart van 1lj, 2lj en 6lj

 1. Opsplitsing van de leerjaren.

 1ste leerjaar:      wordt verdeeld in groep 1 (6lln) en groep 2 (6lln)

2de leerjaar:       wordt verdeeld in groep 1 (7lln) en groep 2 (8lln)

6de leerjaar:        wordt verdeeld in groep 1 (12lln) en groep 2 (12lln)

 1. Deze 3 leerjaren krijgen enkel in de voormiddag les op school. In de namiddag werken de leerlingen bij voorkeur thuis verder aan hun opdrachten (padlet, bundels, … zoals bij pre-teaching)
 2. De 3 leerjaren krijgen les op volgende voormiddagen (vanaf  25/5)

 1lj en 2lj:

Week 1:                             

Groep 1 op maandagvoormiddag/dinsdagvoormiddag/woensdag

 Groep 2 op donderdagvoormiddag/vrijdagvoormiddag

Week 2                             

Groep 1 op maandagvoormiddag/dinsdagvoormiddag

Groep 2 op woensdag/donderdagvoormiddag/vrijdagvoormiddag

 

6de leerjaar

Groep 1 op maandagvoormiddag/dinsdagvoormiddag

Groep 2 op donderdagvoormiddag/vrijdagvoormiddag

Door de opsplitsing van de klassen en de keuze voor de voormiddagen kunnen alle leerlingen bij hun eigen klasjuf blijven, i.p.v. te worden toegewezen aan een andere juf.  Dit vinden we belangrijk voor het welbevinden van de kinderen. De klasjuf zelf behoudt bovendien het overzicht op alle kinderen.

 1. Opstart op 15, 18 en 19 mei

Tijdens deze opstartdagen besteden we extra aandacht aan het sociaal-emotionele. De voorbije periode heeft ongetwijfeld een diepe indruk gemaakt op onze kinderen.

Ook regels i.v.m. veiligheid, handhygiëne, social distancing e.d. worden uitvoerig besproken.

15/5     6de leerjaar         groep 1               voormiddag

                                            groep 2               namiddag

 

18/5      1ste leerjaar         groep 1               voormiddag       

               2e leerjaar           groep 1               voormiddag

               6de leerjaar         groep 1               voormiddag

 

19/5      1ste leerjaar        groep 2               voormiddag

               2de leerjaar         groep 2               voormiddag

               6de leerjaar         groep 2               voormiddag

 

 1. Schooluren en inkom

Om de verschillende groepen – de bubbels –  van elkaar gescheiden te houden, werden de schooluren licht gewijzigd en voorzien wij een aparte inkom voor de verschillende groepen:

1lj en 2lj:           

 • Inkom via de groene poort (aan het schoolhuis)
 • Poort open om 8.00u
 • De leerlingen gaan onmiddellijk naar de klas en wassen de handen
 • 30u: start van de lessen
 • 50u: einde van de lesdag

6lj:                       

 • Inkom via de fietsenstalling en speelplaats
 • Aankomst op school om 8.40u
 • De leerlingen gaan onmiddellijk naar de klas en wassen de handen
 • 00u: start van de lessen
 • 15u: einde van de lesdag

Noodopvang:   

 • Inkom via de hoofdingang.
 • Wie met de fiets komt, zet de fiets in de fietsenstalling en komt terug binnen via de hoofdingang.
 • Deur open om 8.00u
 • Ouders die hun kind brengen, bellen aan en wachten buiten aan de hoofdingang.
 • Kinderen worden door de opvangjuf opgevangen in de inkom,

Wassen de handen in de refter en krijgen een plaats toegewezen in de opvangklas.

 • Voor kleuters en leerlingen van 3lj, 4lj en 5lj die thuis niet kunnen worden opgevangen
 • Voor leerlingen van 1lj, 2lj en 6lj in de namiddag, wanneer zij thuis niet kunnen worden opgevangen.
 1. Noodopvang

De school voorziet noodopvang voor

 • kleuters en leerlingen van 3lj, 4lj en 5lj die thuis niet kunnen worden opgevangen
 • leerlingen van 1lj, 2lj en 6lj in de namiddag, wanneer zij  thuis niet kunnen worden opgevangen
 • deur open om 8.00u
 • Ouders die hun kind brengen, bellen aan en wachten buiten aan de hoofdingang.
 • Kinderen worden door de opvangjuf opgevangen in de inkom, wassen de handen in de refter en krijgen een plaats toegewezen in de opvangklas.Ook de regels i.v.m. veiligheid, handhygiëne, social distancing e.d. worden besproken.In de opvang werken de leerlingen aan hun bundel of op de padlet, zoals bij ‘pre-teaching’, net zoals hun klasgenoten die thuis zijn.Kleuters krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten.
 • Leerlingen in de opvang blijven volgens het contactbubbel-principe gescheiden van de groepen leerlingen die les krijgen op school, niet alleen in de klas, maar ook bij afhaalmomenten, speeltijden, eetmomenten …
 • De noodopvang is beperkt in capaciteit. Inschrijven kan wekelijks via een link naar google forms die wij u tijdig bezorgen.

OPGELET: voorlopig en voor zover praktisch haalbaar is deze noodopvang op school doorlopend geopend d.w.z. dat u uw kind(eren) kan brengen en afhalen tussen 8.00u– 15.35u.

Voor- en naschoolse opvang blijft de verantwoordelijkheid van de Pagadder.

 1. Speeltijden

Wij zorgen ervoor dat de groepen ook tijdens de speeltijd gescheiden blijven.

Daarom

 • werden speelplaats en tuin in 4 verschillende zones ingedeeld.
 • spelen de verschillende groepen op verschillende momenten.

Wij streven ernaar de social distancing binnen de zone te bewaren. Maar 0 risico is niet mogelijk, ook  niet tijdens niet-coronatijden.

 1. Middagtoezicht

De kinderen eten in hun eigen ‘bubbel’, samen met de leerkracht in de klas/opvang.

Iedereen brengt een eigen flesje water mee voor ’s middags en gedurende de voormiddag.

De leerling neemt het lege flesje terug mee naar huis.

 1. Verlaten van de school
 • De leerlingen van 1lj en 2lj verzamelen in hun zone, worden op voldoende afstand van elkaar in rij tot buiten de schoolpoort begeleid door de leerkracht, afspraken pre-corona (oversteken 1 lkr Branstsedreef, 1 lkr Luipegem) of worden aan de overzijde van de straat opgewacht door hun ouder(s) die daar de regels van social distancing respecteren.
 • Leerlingen van 6lj: om 12.15u, zelfde procedure.
 • De kinderen in de noodopvang: zij worden ten laatste om 15.35u afgehaald door de ouders.

Procedure:

 • De ouder belt aan en wacht buiten aan de schoolpoort.
 • De opvangjuf haalt het kind in de opvangklas.
 • Het kind wast de handen in de refter.
 • Het kind verlaat de school, met de ouder.
 • Kinderen voor de Pagadder blijven in hun zone en wachten op de begeleid(st)er van de Pagadder.

 

 1. Afstandsonderwijs

Onze leerkrachten zorgen ook vanaf 15/5 voor pre-teaching via de padlet, bundels, ….

Voor de kinderen van 1lj, 2lj en 6lj is dat uiteraard een kleiner aanbod.

 1. Ziekte

Zieke kinderen blijven thuis.

Ziek: koorts, hoesten, niezen, m.a.w. alle covid-19 symptomen, alsook misselijkheid, overgeven e.d.

Bij twijfel over de gezondheidstoestand van uw kind op school, volgen wij volgende procedure:

 • Afzondering in het EHBO lokaal, met leerkracht (beschermd met mondmasker en face shield)
 • Opnemen van de koorts met infrarood koortsthermometer
 • Wij verwittigen de ouders
 • De ouders komen hun kind zo snel mogelijk afhalen.

 Hygiëne:

Ook hier volgen wij de richtlijnen van de overheid:

 • De leerkrachten dragen een mondmasker wanneer ze rondlopen in en buiten de klas. Bij een klassikale instructie vooraan is een face shield een alternatief.
 • Een hygiëneplan werd opgemaakt.
 • Ouders worden niet toegelaten op school. Oudercontacten en overlegmomenten gebeuren digitaal.

 

De opstart van de school, … weer een nieuwe uitdaging.

Wij hebben met deze brief geprobeerd u hierover zo volledig mogelijk te informeren. Hopelijk is dit gelukt.

Eerstdaags ontvangt u nog een brief van de klasjuf (1lj, 2lj, 6lj)  met enkele kleinere afspraken.

 Hebt u nog vragen of twijfels, of maakt u zich ongerust?

U kan hiervoor altijd bij ons terecht.

Ook het CLB en CLB chat (ma, di, woe, do van 14.00u-21.00u, https://www.clbchat.be/) staan klaar om naar u te luisteren.

Tot slot wil ik u – ook in naam van het hele team- bedanken: voor de ondersteuning van uw kinderen thuis, terwijl u zelf aan het werk was. Voor de inspanningen die u hebt gedaan – en ongetwijfeld nog zult doen –  om de kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen.

En zeker ook voor de vele lieve mails en berichtjes die we  de voorbije periode mochten ontvangen.

Vriendelijke groeten,

Kris Van Bercklaer en schoolteam de Appelboom.

 

Nog nooit gehoord van de WC-rollenchallenge?
Voor de paasvakantie vroeg juf Dorien aan de leerlingen en ouders van 5lj om hieraan mee te doen.
En dit is het resultaat!
Genieten jullie mee?

.

 

Beste ouder(s)

De nationale veiligheidsraad heeft beslist dat de coronamaatregelen verlengd worden tot en met 3 mei.

Dit betekent dat leerlingen tot en met donderdag 30 april vanop afstand nieuwe leerstof aangeboden krijgen volgens de principes van ‘preteaching’.

Het team van de Appelboom heeft niet gewacht op deze officiële mededeling, 5 dagen voor de start van het 3de trimester:

Reeds voor de paasvakantie werden online communicatietools getest.

Tijdens de paasvakantie werden leerinhouden geselecteerd, instructiefilmpjes uitgekozen of zelf gemaakt, verhalen werden voor de camera voorgelezen (kleuterschool), elke leerkracht (bijtjes t/m 6lj) maakte een miniklaswebsite aan en er was heel veel online overleg.

Juf Eline, juf Evy en juf Valerie (rupsjes, vlinders en lieveheersbeestjes)  kiezen ervoor om tijdens dit afstandsonderwijs  hun contacten via whatsapp  te behouden.

Juf Vera (bijtjes) maakte een miniklaswebsite (padlet) aan die alle info bundelt die nodig is om thuis aan de slag te gaan: voorleesfilmpjes, oefeningen voorbereidend schrijven, cijfers en letters oefenen, beweging, enz…kan u daar terugvinden.

Voor de lagere school kozen we ervoor om tijdens dit afstandsonderwijs  onze dag- en weekcontracten te behouden.  Thuis leren volgens dezelfde structuur als in de klas: voor onze leerlingen een gekende manier van werken.

De miniklaswebsite (padlet) bundelt ook hier alle info die nodig is om thuis aan de slag te gaan: dag- of weekcontracten, instructiefilmpjes, leerinhouden, correctiesleutels, info over feedbackmomenten, enz… kan uw zoon/dochter daar terugvinden.

Alle info over de werking hiervan, de praktische afspraken e.d.m. mag u eerstdaags verwachten in een afzonderlijke brief van de leerkracht.

Om op 20 april goed te kunnen starten, leggen we op donderdag 16 april materiaal klaar voor de leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. U kan het op school afhalen tussen 17.00u en 19.00u., bij mooi weer op de speelplaats. Tijdens dit afhaalmoment laten we slechts een beperkt aantal mensen tegelijkertijd toe zodat we de regels rond veiligheid kunnen respecteren.

Het materiaal voor de leerlingen van 1ste en 2de leerjaar ligt klaar op donderdag 23 april en kan u eveneens afhalen tussen 17.00u en 19.00u.

Meer info mag u eerstdaags verwachten in een afzonderlijke brief van de leerkrachten.

Op deze manier proberen we het leren thuis haalbaar te houden voor uw zoon/dochter en voor u, ouder(s).

De school voorziet ook nu in opvang voor die leerlingen

 • waarvan de ouders in de zorgsector werken
 • waarvan de ouders zelf geen opvang kunnen voorzien
 • die anders worden opgevangen door de grootouder(s).

Afstandsonderwijs is een hele uitdaging, voor ons allemaal.

Maar samen kunnen we veel aan.