Schoolreglement

Beste ouder,

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. In de eerste drie delen vind je heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Deze delen maken strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement maar zijn er wel nauw mee verbonden, daarom worden ze hier toch opgenomen. Vervolgens vind je de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, ouderlijk gezag, welzijnsbeleid en leefregels.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan de eerste drie delen zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan de andere delen worden aan de ouders voorgelegd, die verklaren zich opnieuw akkoord met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Wij hopen op een goede samenwerking!

De directie en het schoolteam

Neem eens een kijkje in het schoolreglement appelboom :

2023-2024 appelboom MLER_063_Model van schoolreglement gewoon basisonderwijs

 Wat in geel werd aangeduid, zijn de wijzigingen vanuit de overheid t.o.v. het vorige schoolreglement. Wat in grijs werd aangeduid zijn wijzigingen binnen de school of scholengemeenschap.

wijzigingen schoolreglement 2023-2024