Ouderraad De Puzzel

Ouderraad de Puzzel is een dynamische ploeg van ouders die de handen uit de mouwen steekt en onze school ondersteunt.

Wat doet de Ouderraad?

  1. We zijn een aanspreekpunt voor alle ouders en leerkrachten. We signaleren vragen van ouders aan de school/leerkrachten en vice versa, bijvoorbeeld rond de verkeersveiligheid aan de school, helpers kriebelbeesten,…

  2. We organiseren activiteiten voor kinderen, ouders, grootouders en de gemeenschap, ten voordele van onze school zoals de koekjesverkoop, het ontbijt en de fluofuif.

  3. We ondersteunen de school en de leerkrachten en helpen bij verfraaiingswerken op en rond de school zoals het (ver)plaatsen van een speeltuig, opsmuk van de tuin, …

Hoe werken we?

We delen ons per activiteit op in werkgroepen. Dit zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheden worden verdeeld over alle leden. We vergaderen elke maand waarin elke werkgroep zijn activiteit toelicht en verder ook de algemene thema’s aan bod komen. De vergaderingen splitsen we op in twee delen. In het eerste deel is ook directie en/of iemand van het schoolteam aanwezig, het tweede deel is enkel voor de ouderraad leden bestemd. Wil je als ouder graag een vergadering bijwonen, dat kan! Contacteer ons gerust.

Wanneer vergaderen we?

We vergaderen maandelijks met het volledige ouderraadteam en komen soms extra samen met de aparte werkgroepen om onze activiteiten voor te bereiden. Wil je ons helpen, heb je een vraag of vergader je zelf graag een keertje mee, geef ons op voorhand een seintje via mail ouderraad.depuzzel@gmail.com of spreek iemand van de ouderraad persoonlijk aan.

De ouderraad vergadert telkens op een maandagavond van 20u tem 22u in Basisschool De Appelboom in Branst (mits de geldende corona-maatregelen dit toelaten). Anders gaat de vergadering online door. Dit schooljaar vergaderen we, onder voorbehoud van wijzigingen, op: ma 05/09/22, woe 12/10/22, ma 14/11/22, woe 7/12/22, ma 16/01/23, ma 13/02/23, woe 15/03/23, ma 17/04/23, ma 08/05/23 en ma 19/06/23.

Wat doen we met de opbrengst?

We zetten ons integraal in voor de noden van de school en onze kinderen op De Appelboom. Elk jaar wordt in samenspraak met directie en schoolteam bekeken waarmee de ouderraad hen kan ondersteunen. Zowel financieel als door te zorgen voor helpende handen. Met de opbrengsten die we genereren uit onze activiteiten of ontvangen via onze Trooper-actie hebben we de voorbije jaren onder andere smartboards, gordijnen, tablets, computers, extra lesmateriaal en een speeltuig voor de kinderen aangekocht.

Heb je vragen voor ons? Wil je graag ons team komen vervoegen of mogen we jou op de lijst zetten van onze waardevolle helpende handen? Contacteer ons dan via ouderraad.depuzzel@gmail.com of volg ons op