Zesde leerjaar

Het laatste leerjaar van de basisschool

De brug naar het secundair, het zetje naar ‘groot worden’, het duwtje naar de toekomst… Nu nog de grootste leerlingen, binnen een paar maanden terug de ‘kleintjes’. De voorbereiding op de grote stap waarbij het welbevinden zeer hoog ingeschat dient te worden! Als juf vind ik het vooral heel belangrijk dat de leerlingen graag naar school komen, dat ze zich goed voelen, dat er een wederzijds vertrouwen is, dat ze bij mij terecht kunnen als ze met iets zitten. Waarom vind ik dit zo belangrijk? Om die ‘grote’ stap waarover ik het hierboven had, zo ‘klein’ mogelijk te maken, zodanig dat ze niet struikelen en zeker niet vallen.

Hoe gaan we te werk?
In het zesde leerjaar bouwen we grotendeels verder op het vijfde leerjaar waar zich de hoofdbrok van de nieuw-aan-te-brengen leerstof van de derde graad situeert. De echt nieuwe leerstof die in het zesde wordt aangebracht is beperkt. Er wordt stevig op deze leerstof geoefend, ze wordt herhaald, verdiept,… zodanig dat de leerlingen ze goed beheersen.

De instructiemomenten zijn kort, waarna de leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen om de leerstof verder in te oefenen. Ondertussen begeleid ik individueel waar nodig. Deze werkwijze wordt vooral toegepast bij wiskunde en taal.

Frans is een nieuw vak voor de derde graad en daar werken we meestal klassikaal: de aanbreng van nieuwe teksten, vocabulaire, grammaire,… De oefeningen gebeuren soms klassikaal, soms individueel of per twee. De nadruk bij Frans ligt ook grotendeels op het spreken, de leerlingen spelen vaak dialoogjes.

Een keer per week brengt een leerling van de klas het nieuws (actualiteit). Hiervoor hebben ze telkens een week de tijd om het thuis voor te bereiden en in verstaanbare taal voor de klas te brengen. Zo volgen ze ook de dingen die rondom hen gebeuren. Voor de muzische vakken en W.O. werken we per graad. Het vijfde en het zesde leerjaar krijgen verschillende boeiende thema’s voorgeschoteld. We proberen de lessen tastbaar te maken d.m.v. workshops. Vorig jaar hebben we tijdens het project ‘Gezondheid’ iemand op bezoek gehad met microscopen en preparaten met cellen…Dit jaar komt er iemand tijdens het thema ‘Europa’ die ons elk een lid van de EU zal laten ‘spelen’ in het parlement.

En dan de kers op de taart: de openluchtklassen! Het ene jaar trekken we met vijf en zes naar de ponyboerderij en het andere jaar gaan we richting zee. Een supertoffe, leerrijke en boeiende week!