Vakanties en vrije dagen 2022-2023

       
    1ste trimester  
    vrijdag 30 september pedagogische studiedag
    woensdag 5 oktober Bornem jaarmarkt
    maandag 31 oktober – 6 november herfstvakantie
    Donderdag 11 november wapenstilstand
    vrijdag 24 december vrijaf in de namiddag
    maandag 26 december – zondag 8 januari kerstvakantie
       
    2de trimester  
    woensdag 1 februari pedagogische studiedag
    maandag 20 februari-zondag 26 februari krokusvakantie
    vrijdag 10 maart facultatieve verlofdag
    maandag 3 april –  zondag 16 april paasvakantie
       
    3de trimester  
       
    maandag 1 mei dag van de arbeid
    woensdag 17 mei facultatieve verlofdag
    donderdag 18 mei O.H. Hemelvaart
    vrijdag 19 mei brugdag
    maandag 29 mei pinkstermaandag
       
       
    vrijdag 30 juni laatste schooldag, vrij in de namiddag