De keukenprins(es) die tijdens ons schoolfeest “ons bakboek” kocht, maakte kans op een mooie prijs.

Kijk op de laatste pagina van uw bakboek…. hebt u het nummer 17?

Dan bent u de winnaar van de geurbox!

U kunt uw prijs afhalen op school. Breng zeker uw bakboek mee, als bewijs.

Dit schooljaar is heel bijzonder. Onze school koos immers een nieuwe naam.

Als team schreven we een schooleigen opvoedingsproject, een visie. Het werd de basis voor al wat we op school doen. We willen deze visie duidelijk maken aan u, aan de ouder(s), aan de kinderen, aan iedereen die met onderwijs bezig is. De nieuwe naam maakt dit mogelijk. Het is een naam die voor iets staat. Een naam die weergeeft waar wij , als school, voor staan. Een naam waarmee wij onze visie kunnen verwoorden.