De data voor 2017 zijn gekend:

 

Zaterdag 13 mei 2017

18.00 u. Vormsel Abdij, Branst en Weert in de abdijkerk

 

Zondag 21 mei 2017

09.30 u. Eerste Communie Branst

 

 

Comments are closed.

Previous Navigation