Het is beslist:  het schoolfeest  gaat dit jaar “indoor”!

“Branst wordt Brazil” in de turnzaal, in de refter , in de klassen!

U komt toch ook?

(Wat zou u anders doen met dit weer?!)

Comments are closed.

Previous Navigation