Nog nooit gehoord van de WC-rollenchallenge?
Voor de paasvakantie vroeg juf Dorien aan de leerlingen en ouders van 5lj om hieraan mee te doen.
En dit is het resultaat!
Genieten jullie mee?

.

 

Beste ouder(s)

De nationale veiligheidsraad heeft beslist dat de coronamaatregelen verlengd worden tot en met 3 mei.

Dit betekent dat leerlingen tot en met donderdag 30 april vanop afstand nieuwe leerstof aangeboden krijgen volgens de principes van ‘preteaching’.

Het team van de Appelboom heeft niet gewacht op deze officiële mededeling, 5 dagen voor de start van het 3de trimester:

Reeds voor de paasvakantie werden online communicatietools getest.

Tijdens de paasvakantie werden leerinhouden geselecteerd, instructiefilmpjes uitgekozen of zelf gemaakt, verhalen werden voor de camera voorgelezen (kleuterschool), elke leerkracht (bijtjes t/m 6lj) maakte een miniklaswebsite aan en er was heel veel online overleg.

Juf Eline, juf Evy en juf Valerie (rupsjes, vlinders en lieveheersbeestjes)  kiezen ervoor om tijdens dit afstandsonderwijs  hun contacten via whatsapp  te behouden.

Juf Vera (bijtjes) maakte een miniklaswebsite (padlet) aan die alle info bundelt die nodig is om thuis aan de slag te gaan: voorleesfilmpjes, oefeningen voorbereidend schrijven, cijfers en letters oefenen, beweging, enz…kan u daar terugvinden.

Voor de lagere school kozen we ervoor om tijdens dit afstandsonderwijs  onze dag- en weekcontracten te behouden.  Thuis leren volgens dezelfde structuur als in de klas: voor onze leerlingen een gekende manier van werken.

De miniklaswebsite (padlet) bundelt ook hier alle info die nodig is om thuis aan de slag te gaan: dag- of weekcontracten, instructiefilmpjes, leerinhouden, correctiesleutels, info over feedbackmomenten, enz… kan uw zoon/dochter daar terugvinden.

Alle info over de werking hiervan, de praktische afspraken e.d.m. mag u eerstdaags verwachten in een afzonderlijke brief van de leerkracht.

Om op 20 april goed te kunnen starten, leggen we op donderdag 16 april materiaal klaar voor de leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. U kan het op school afhalen tussen 17.00u en 19.00u., bij mooi weer op de speelplaats. Tijdens dit afhaalmoment laten we slechts een beperkt aantal mensen tegelijkertijd toe zodat we de regels rond veiligheid kunnen respecteren.

Het materiaal voor de leerlingen van 1ste en 2de leerjaar ligt klaar op donderdag 23 april en kan u eveneens afhalen tussen 17.00u en 19.00u.

Meer info mag u eerstdaags verwachten in een afzonderlijke brief van de leerkrachten.

Op deze manier proberen we het leren thuis haalbaar te houden voor uw zoon/dochter en voor u, ouder(s).

De school voorziet ook nu in opvang voor die leerlingen

  • waarvan de ouders in de zorgsector werken
  • waarvan de ouders zelf geen opvang kunnen voorzien
  • die anders worden opgevangen door de grootouder(s).

Afstandsonderwijs is een hele uitdaging, voor ons allemaal.

Maar samen kunnen we veel aan.

 

Beste ouder(s)

Zoals u reeds vernam in een eerdere communicatie worden de lessen geschorst van maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april.

Praktisch:

Opvang

De school voorziet in opvang voor die leerlingen

  • waarvan de ouders in de zorgsector werken
  • waarvan de ouders zelf geen opvang kunnen voorzien
  • die anders worden opgevangen door de grootouder(s).

               De opvang op school tijdens de schooluren is gratis.

               De voor- en naschoolse opvang – de Pagadder- blijft operationeel.

Ook tijdens de pedagogische studiedag  op 18/3 is er opvang in de Pagadder.

Wij vragen met aandrang en in functie van de gezondheid van kinderen en personeel om uw kind(eren) zoveel mogelijk thuis op te vangen.

 

Leerstof

De leerkrachten voorzien voor de komende weken bundels met (herhalings)oefeningen, opdrachten op Bingel, interessante links, e.d.m.…  Ouders worden via mail verwittigd wanneer een bundel klaar ligt zodat zij die op school kunnen ophalen. Waar mogelijk kunnen opdrachten ook digitaal worden doorgestuurd.

Leerlingen die de ene dag thuis worden opgevangen en de andere dag naar school komen, kunnen de bundel mee brengen naar school om zelfstandig verder te werken aan de opdrachten.

 

In deze bundel kan de leerkracht ook nieuwe leerstof aanbieden maar dit blijft een beslissing van de klasleerkracht (vb. afhankelijk van leerinhoud. )

Begrijpt uw kind een bepaalde opdracht niet: geen paniek! Na de paasvakantie wordt alle leerstof grondig uitgelegd en verwerkt.

 

Wie naar school komt, brengt zijn turngerief mee.

 

U merkt het: ook al zijn de lessen opgeschort, de school is geen speelkamp. Wij bieden zinvolle activiteiten aan.

 

Geplande oudergesprekken

Geplande oudergesprekken kunnen doorgaan, weliswaar zonder CLB en ondersteuners, en enkel telefonisch of via Skype. De leerkracht of zorgco neemt hiervoor contact met u op.

 

 

Onze projectaanvraag bij Cera werd goedgekeurd! Hierdoor krijgen we voor de inrichting van de nieuwe zolderklassen € 2000,00 als steun voor de aankoop van multifunctionele meubelen.  Zo wordt een flexibele klasinrichting echt mogelijk!
Dank u wel, Cera!

Word jij ook een appeltje aan onze Appelboom?

Inschrijven kan!

 

broers en zussen: vanaf 15/1/2020

alle andere kinderen: vanaf 1/3/2020

 

Breng de ISIkaart of Eid-kaart mee.

De 2 geplande voorstellingen tijdens onze kersthappening zijn al volzet.

Daarom plannen we 2 extra voorstellingen:

 

14.30u =  herhaling voorstelling  1

16.30u =  herhaling voorstelling  2

 

Kaarten (2euro) zijn te koop aan de kassa. Met deze kaart krijgt u na de voorstelling nog een gratis hapje of een drankje ter waarde van uw inkomticket!

Een nieuw boek van CEGO over ervaringsgericht werken in het basisonderwijs, een handboek voor toekomstige leerkrachten.
Onze manier van werken met als voorbeeld het contractwerk van juf Nelle en juf Dorien werd hierin opgenomen als ‘good practice’.
Of we fier zijn? Nog geen klein beetje!