Beste ouder(s)

Zoals u reeds vernam in een eerdere communicatie worden de lessen geschorst van maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april.

Praktisch:

Opvang

De school voorziet in opvang voor die leerlingen

  • waarvan de ouders in de zorgsector werken
  • waarvan de ouders zelf geen opvang kunnen voorzien
  • die anders worden opgevangen door de grootouder(s).

               De opvang op school tijdens de schooluren is gratis.

               De voor- en naschoolse opvang – de Pagadder- blijft operationeel.

Ook tijdens de pedagogische studiedag  op 18/3 is er opvang in de Pagadder.

Wij vragen met aandrang en in functie van de gezondheid van kinderen en personeel om uw kind(eren) zoveel mogelijk thuis op te vangen.

 

Leerstof

De leerkrachten voorzien voor de komende weken bundels met (herhalings)oefeningen, opdrachten op Bingel, interessante links, e.d.m.…  Ouders worden via mail verwittigd wanneer een bundel klaar ligt zodat zij die op school kunnen ophalen. Waar mogelijk kunnen opdrachten ook digitaal worden doorgestuurd.

Leerlingen die de ene dag thuis worden opgevangen en de andere dag naar school komen, kunnen de bundel mee brengen naar school om zelfstandig verder te werken aan de opdrachten.

 

In deze bundel kan de leerkracht ook nieuwe leerstof aanbieden maar dit blijft een beslissing van de klasleerkracht (vb. afhankelijk van leerinhoud. )

Begrijpt uw kind een bepaalde opdracht niet: geen paniek! Na de paasvakantie wordt alle leerstof grondig uitgelegd en verwerkt.

 

Wie naar school komt, brengt zijn turngerief mee.

 

U merkt het: ook al zijn de lessen opgeschort, de school is geen speelkamp. Wij bieden zinvolle activiteiten aan.

 

Geplande oudergesprekken

Geplande oudergesprekken kunnen doorgaan, weliswaar zonder CLB en ondersteuners, en enkel telefonisch of via Skype. De leerkracht of zorgco neemt hiervoor contact met u op.

 

 

Comments are closed.

Previous Navigation