Mag de school vroeger sluiten? Wat met naschoolse opvang? Geraakt mijn kind veilig thuis?

Deze winter kampen we in België met een stroomtekort. Om een volledige black-out of stroomuitval in heel het land te voorkomen, neemt de overheid maatregelen.

De Pastoor Peetersstraat ligt in “schijf 3”. Bij afschakeling van deze schijf valt de elektriciteit misschien uit tussen 17 en 20 uur. Ook onze school  kan dus zonder stroom vallen.

Als er een elektriciteitstekort dreigt, zal netbeheerder Elia ons daar zeven dagen op voorhand voor waarschuwen.

 

Wat moet je zeker weten?

  1. De school mag vroeger sluiten. Als de school vindt dat de lessen niet kunnen doorgaan en ze niet in opvang of vervangende activiteiten kan voorzien, mag ze beslissen om vroeger te sluiten. Ze moet jou en je kind daar tijdig over informeren.
  2. Je kind mag geen hele dag thuisblijven omdat de school vroeger sluit. Alle leerlingen blijven aanwezig tot de school sluit. Blijft je kind toch thuis terwijl het op school wordt verwacht, dan is het ongewettigd afwezig.
  3. Naschoolse opvang is niet verplicht. Ook niet als de stroom uitvalt. Kan je je kind niet tijdig ophalen omdat je trein bijvoorbeeld niet rijdt? Spreek dan af wie je kind kan ophalen en verwittig de school. Voorziet de school normaal wel in naschoolse opvang, informeer dan of die doorgaat.
  4. Je hebt toestemming van de school nodig als je je kind vroeger wil afhalen. Die toestemming vraag je per mail of per telefoon.
  5. Als school zullen we je  duidelijk en tijdig informeren over de maatregelen die we nemen.

 

bron: onderwijs.vlaanderen.be

Comments are closed.

Previous Navigation